Betalingsvoorwaarden

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd.

Voor afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden afgezegd, geldt het volledige tarief van 55 euro. Dit geldt ook voor eerste afspraken.

Bij voorkeur betalen met pin of contant.
Mocht er (bij uitzondering) via overschrijving per bank worden betaald, gelieve de factuur uiterlijk binnen 14 dagen van de factuurdatum betalen.
Indien u niet, of niet volledig heeft betaald binnen de genoemde termijn, dan bent u van rechtswege in verzuim vanaf de 15 ste dag.

Als de behandelaar u een betalingsherinnering stuurt, dan kan hierover € 10,00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
Verkeert u in verzuim, dan heeft de behandelaar het recht incassomaatregelen te nemen,dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor uw rekening.